0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند، همانطور که از عنوان و روح حاکم بر آيين نامه فوق‌الذکر دريافت مي‌شود، شموليت مفاد ماده 8 اين تصويب نامه صرفاً‌ محدود به اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش مي باشد، ليکن بديهي است آن بانک مي‌بايست در اعطاي هرگونه تسهيلات به شرکتهاي موصوف، ساير ضوابط و مقررات ابلاغي پيشين اين بانک را نيز رعايت نمايد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا