0
0

پاسخ : چنانچه ساخت مسکن در اساسنامه شرکت‌هاي تعاوني مورد نظر پيش‌بيني شده باشد،‌ اعطاي اين گونه تسهيلات در چارچوب قوانين و مقررات پولي و بانکي با رعايت سقف مجاز اعطاي تسهيلات به اين شرکتها بلامانع مي‌باشد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا