0
0

پاسخ : در حالت غیراضطرار، وجوه دریافت شده در قالب وام بایستی در سازوکار همان عقدی که وام بر اساس آن منعقد شده است مصرف گردد حتی اگر نرخ سود دو عقد از لحاظ عددی برابر باشد یا بانک در هر دو صورت متضرر هم نشود، باز امکان تخلف از ضوابط عقد، جایز نمی باشد. از اینرو نمی توان به عنوان مثال، برای تولید و ساخت ساختمان عقدی منعقد و تسهیلات دریافت نمود ولی وجوه دریافتی را در امور مصرفی استفاده کرد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا