0
0

پاسخ : چنانچه تاريخ انعقاد قرارداد مشارکت مدني في ما بين بانک و مشتري، قبل از “دستورالعمل اعطاي تسهيلات اعتباري ريالي به بخش صادرات”، مصوب 26/7/1382 شوراي محترم پول و اعتبار (موضوع بخشنامه شماره مب/1430 مورخ 11/8/1382) بوده است، لذا رعايت ضوابط مندرج در بخشنامه‌هاي شماره مب/163 مورخ 18/2/1381 و نب/6196 مورخ 22/9/1374 الزامي مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا