0
0

پاسخ: بله. در صورتیکه دستور عدم پرداخت چکهای بانک تجارت (چک برگشتی) صادر شود مبلغ 37,000ریال توسط شعبه از صاحب حساب جاری کسر میگردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا