0
0

پاسخ : عطف به بخشنامه شماره مب/674 مورخ 5/6/1381؛ شرط پرداخت سود در هر شرايطي توقف سپرده به مدت 30 روز نزد بانک مي‌باشد که روز افتتاح حساب جزء اين 30 روز محسوب گرديده ولي روز انسداد مشمول محاسبه نمي‌گردد. حال مطابق مثال، فرض مي‌شود که سپرده بلندمدت يا کوتاه مدت ويژه‌اي در تاريخ 5/7/1381 افتتاح و در تاريخ 5/8/1381 ابطال شده باشد. با توجه به اينکه مهر ماه 30 روز است، لذا سپرده به مدت 30 روز کامل نزد بانک توقف داشته است (5/7/1381 الي 4/8/1381) و مشمول دريافت سود کوتاه‌مدت منهاي نيم درصد جريمه به مدت 29 روز  (روزهاي 5/7/1381 و 5/8/1381 مشمول محاسبه سود نمي‌گردد) مي‌باشد و نيز در حالتي که ماه 31 روزه باشد، به عنوان مثال روز افتتاح 5/4/1382 و روز انسداد 5/5/1382 باشد، در اينصورت سپرده به مدت 31 روز کامل (روزهاي 5/4/1382 الي 4/5/1382) نزد بانک توقف داشته و لذا مشمول دريافت سود سپرده کوتاه‌مدت منهاي جريمه به مدت 30 روز (روزهاي 5/4/1382 و 5/5/1382 مشمول دريافت سود نمي‌باشد) خواهد بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا