0
0

پاسخ : مراتب تاکيد بر اجراي روش پلکاني براي بازپرداخت اقساط تسهيلات فوق طي بخشنامه شماره مب/1834 مورخ 20/9/1384 (تصوير پيوست) به کليه بانک‌هاي تجاري ، مسکن و پست بانک اعلام گرديده‌است

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا