0
0

پاسخ : با توجه به آن که آموزشگاه عالي طبق طبقه بندي فعاليتهاي اقتصادي ISIC، در بخش خدمات و تحت کد 8030 طبقه بندي مي شود و همچنين از آنجا که براساس بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/1374 اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري درخصوص طبقه بندي فعاليتهاي اقتصادي، ساختمانهاي مرتبط با هر بخش اقتصادي در همان بخش مربوطه طبقه بندي مي شوند،‌ از اين رو ساختمانهاي مرتبط با فعاليتهاي بخش خدمات مشمول بخش خدمات مي باشند. همچنين نرخ سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي به بانک ها در سالهاي 1382 و 1383 در بخش خدمات، حداقل 21 درصد بوده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا