0
0

پاسخ : براساس طبقه‌بندي استاندارد کليه رشته فعاليتهاي ISIC، موضوع بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/1374 اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري، ”احداث ساختمان‌هاي سنگين مانند بزرگراهها، خيابانها، پلها، تونل‌ها، راه‌آهن، فرودگاهها، بنادر و ساير پروژه‌هاي آبي و …“ تحت گروه 452 و در بخش مسکن و ساختمان طبقه‌بندي مي‌شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا