0
0

پاسخ : براساس کتاب طبقه‌بندي فعاليتهاي اقتصادي ISIC و بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/1374 اداره نظارت بر بانکها، خرده‌فروشي سوخت (بنزين، گاز مايع) براي وسايل نقليه موتوري و موتورسيکلت، يا از همان نوع سوخت براي قايق، طي کد 50 و در بخش بازرگاني طبقه‌بندي مي‌گردد. ضمناً طبق بخشنامه شماره مب/ 559 مورخ 6/6/1380 ساختمانهاي مرتبط با هريک از بخشهاي اقتصادي نيز در همان بخش مربوطه طبقه‌بندي مي‌گردد.لازم به ذکر است طبق بخشنامه شماره مب/ 395 مورخ 28/2/1384 حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانکهاي دولتي براي کليه بخشهاي اقتصادي در سطح شانزده درصد يکسان خواهد بود

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا