0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند هيات محترم وزيران در ماده 6 ”آئين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)“ مصوب 12/10/1362 چگونگي اخذ وثيقه را به عهده بانک‌هاي اعطا کننده تسهيلات گذارده است؛ ”اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک، منوط به اخذ تامين کافي براي حفظ منافع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوط مي‌باشد“.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا