0
0

پاسخ : وفق ماده 8 دستورالعمل اجرايي فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم يدکي و ابزار کار و هم‌چنين ماده 9 دستورالعمل اجرايي فروش اقساطي وسائل توليد، ماشين‌آلات و تاسيسات ”وصول قيمت فروش اقساطي توسط بانکها دفعتا” واحده و يا به دفعات به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين بلامانع است“. با توجه به مواد فوق‌الذکر آن بانک مي‌بايست هنگام عقد قرارداد فروش اقساطي با مشتري قيمت فروش اقساطي، تعداد،‌ سررسيد و مبلغ هر قسط را مشخص نمايد. اضافه مي‌نمايد دوران تنفس قسمتي از دوران فروش اقساطي را تشکيل مي‌دهد. بنابراين در ابتداي فروش اقساطي قيمت فروش اقساطي مشخص مي‌گردد و سپس نحوه پرداخت اقساط در قرارداد قيد و به امضاء بانک و مشتري مي‌رسد. همچنانکه در فوق اشاره گرديده اخذ اقساط مي‌تواند دفعتا” واحده و يا به دفعات به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين باشد. شايان ذکر است مبالغ اصل و سود صرفا” به منظور محاسبه سود حاصل از قرار داد و تنها در دفاتر آن بانک معنادار مي‌باشد. توجه دارند که مشتري با پرداخت هر قسط ”قسمتي از قيمت فروش اقساطي“ را پرداخت مي‌کند. همچنين در صورتي که قسط يا اقساط در تاريخ مقرر پرداخت نگردد مشمول پرداخت وجه التزام مي‌گردد و در چارچوب دستورالعمل مطالبات معوق و سررسيد گذشته در اين قبيل موارد رفتار مي‌شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا