0
0

پاسخ : زمان انعقاد قرارداد مضاربه صادراتي في‌مابين آن بانک و شرکت بازرگاني قبل از تاريخ صدور بخشنامه مب/ 163 مورخ 18/2/1381 مي‌باشد، لذا تبعيت از مفاد ”آئين‌نامه اعطائي تسهيلات اعتباري به بخش صادرات“، که طي بخشنامه شماره نب/ 6196 مورخ 22/9/1374 به کليه بانکها ابلاغ گرديده، لازم الاجرا است. به استناد ماده (5) از آئين نامه اخيرالذکر، ”چنانچه استفاده‌کنندگان از اعتبارات بند (الف) ماده (2) در سررسيد تسهيلات،‌ مدارک لازم مبني بر صدور کالا يا خدمات موضوع تسهيلات را به آن بانک ارايه ننمايند، نرخ سود تسهيلات اعطائي با نرخ سود بخش خدمات و بازرگاني تسويه خواهد شد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا