0
0

پاسخ : مطابق مفاد بخشنامه شماره نب/1400 مورخ 26/4/1369 بانک مرکزي، نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين براي تسهيلات قرض‌الحسنه معادل 12 درصد به ازاي هر سال نسبت به مانده بدهي بازپرداخت نشده مي‌باشد. عدد مزبور ثابت بوده و اصطلاح «وجه التزام تأخير تأديه دين» به تمامي مبلغ ناشي از حاصلضرب مذکور به نسبت مبلغ و مدت عدم بازپرداخت بدهي، اطلاق مي‌گردد. ضمناً اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين، منوط به درج آن در قرارداد مي‌باشد. همچنين با توجه به اينکه تسهيلات مذکور فاقد نرخ سود بوده و صرفاً مشمول دريافت کارمزد مي‌باشد و نص صريح مواد (12) و (13) نسخه قبلي «آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول» موضوع بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 18/8/1388 به شبکه بانکي و نيز ماده (12) نسخه بازنگري شده آيين‌نامه ياد شده که طي بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد، نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيلات اعطايي قرض‌الحسنه مشمول مواد فوق‌الذکر نمي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا