0
0

پاسخ :  آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب شوراي پول و اعتبار ابلاغي طي بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 به شبکه بانکي کشور، از تاريخ ابلاغ آن 7/7/1394 لازم‌الاجراء بوده و از اين رو شامل قراردادهاي تسهيلاتي منعقده قبل از تاريخ مذکور نمي‌گردد. البته در آيين‌نامه يادشده مشوق‌ها و ظرفيت‌هاي مناسبي براي تسهيل تسويه بدهي دارندگان بدهي غيرجاري به شبکه بانکي کشور به ويژه آن‌هايي که بنابه دلايلي خارج از اراده و کنترل قادر به ايفاي به موقع تعهدات خود طي ساليان اخير به بانک‌ها نبوده‌اند، پيش‌بيني شده که قابل بهره‌برداري توسط مشمولان مي‌باشد. از جمله اينکه در صورت درخواست واحدهاي توليدي، بدهي غيرجاري آنها که به دليل شرايط کشور طي سال‌هاي 1389 تا 1392 به وجود آمده است با تأييد هيأت مديره براي يکبار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعايت ضوابط ابلاغي بانک مرکزي امهال و جرايم متعلق به بدهي غيرجاري مزبور در انتهاي دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه توليدي به طور به موقع مشمول بخشودگي مي‌گردد. همچنين موسسه اعتباري مجاز است با تصويب هيأت مديره براي ساير مشتريان نيز در صورت تسويه کامل بدهي توسط آنان، نسبت به بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين حداکثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشارکتي يا نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي اقدام نمايد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا