0
0

پاسخ : افتتاح حساب توسط موسسات خيريه دارالايتام تابع شرايط موصوف در بند 3 نامه شماره نص/1017 مورخ 13/6/1389 براي مجتمع‌هاي خدمات بهزيستي مي‌باشد بدين معني که مستلزم صدور اجازه‌نامه از طرف مقام قضايي مي‌باشد. بديهي است حق برداشت از حسابهاي فوق را نيز مقام قضايي تعيين و يا موافقت خواهد کرد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا