0
0

پاسخ : بر اساس بخشنامه شماره مب/1344 مورخ 27/12/1380 طي بند ح-4 از بخشنامه شماره مب/1968 مورخ 29/11/1382 منسوخ اعلام شده است. لذا در خصوص حداکثر مجموع تسهيلات اعطايي به ذينفع واحد مي‌توان به بند 2 از ماده 2 (بند 2-2) آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان – که طي بخشنامه شماره مب/1968 مورخ 29/11/1382 ابلاغ شده است – استناد نمود. همچنين درصورت عدم تکافوي تقاضاي يک ذينفع، در قالب بند 2-2 آيين‌نامه مذکور، مي‌توان از تبصره دوم ذيل ماده 2 همان آيين‌نامه بهره برد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا