0
0

پاسخ: در چنین شرایطی برای رفع مسدودی کارت مشتریان باید به یکی از شعب بانک مراجعه نمایند، تا ضمن دریافت رمز جدید، کارت را نیز مجدداً فعال مایند .

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا