0
0

پاسخ : منظور از حذف جرايم، حذف جريمه متعلقه پس از تاريخ سررسيد محاسبه شده بر مبناي نرخ سود بخش مورد نظر علاوه بر 6 درصد مي‌باشد. بنابراين مبلغ قابل تصفيه شامل هيچگونه جريمه‌اي که بر اين اساس محاسبه مي‌شود نخواهد بود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا