0
0

پاسخ : به نظر می‌رسد واگذاری اسناد دین و حواله طلبکار  به شخص ثالث اگر به منزله وکیل کردن او در مطالبه دین از بدهکار باشد، با اشکال خاصی مواجه نباشد. البته این فرض نیز متصور است طلبکار (شخص الف) خود به دیگری (شخص ب) بدهکار باشد. در این فرض شخص الف، این فرد یعنی شخص ب را برای وصول طلبش به شخص ثالثی (شخص ج) حواله دهد که شخص الف از او طلبکار است.  

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا