0
0

پاسخ : به طور طبيعي زماني که بانک سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت شخصي را به عنوان وثيقه قبول مي‌نمايد، بايد جهت حفظ منافع خود اقدامات لازم را جهت مسدود نمودن مبلغ سپرده مزبور انجام دهد. چرا که در غير اين‌صورت امکان برداشت از سپرده يادشده ممکن خواهد بود. بنابراين بند 24ـ5 ناظر بر تأمين وجه مورد نياز از موجودي قابل ‌برداشت مشتري در ساير حساب‌هاي وي بوده و برداشت از مبلغ سپرده مسدودشده به عنوان وثيقه، امکان‌پذير نمي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا