0
0

پاسخ : از نظر شرعی اگر در عقد وام شرط شده باشد كه تسهیلات در مورد خاصى مصرف شود بايد در همان مورد صرف شود. لذا اگر مشتری با شرط مخالفت كرد و در تسهیلات را در مورد ديگرى مصرف كرد، تصرفش صحيح و مالك سود آن مى‌شود ولى فعل حرامى مرتكب شده است و بانک می‌تواند وام خود را قبل از سر رسید فسخ کرده و پس بگیرد. اما اگر تسهیلات در قالب عقد مضاربه و در جهت خاصی به مشتری داده شده باشد تصرف در غیر از مورد مذکور جایز نیست و باطل است. در این فرض سود به دست آمده نیز از آن بانک خواهد شد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا