0
0

پاسخ: معمولا وجه مزبور ظرف مدت 48 ساعت به حساب برگشت داده ‌می‌شود. در غیر اینصورت با گرفتن صورت‌حساب و ارجاع آن به شعبه مربوطه ضمن پر کردن فرم و انجام مکاتبات لازم با مراکز ذیربط وجه مربوطه به حساب واریز خواهد گردید.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا