0
0

پاسخ: ایمن‌کارت خدمتی از بانک کارآفرین است که به منظور افزایش امنیت مشتریان در خریدهای اینترنتی و یا حضوری، طراحی و پیاده‌سازی شده است. تنها تفاوت ایمن‌کارت با کارت برداشت نقدی در این است که کارت برداشت نقدی مستقیماً به حساب بانکی مشتری متصل است، در حالی که ایمن‌کارت به جهت امنیت بیشتر، به صورت مستقیم متصل به هیچ کدام از حساب‌های بانکی مشتری نیست و به همین دلیل باعث افزایش امنیت مالی مشتری، به ویژه در خریدهای اینترنتی می‌شود.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا