0
0

پاسخ : بانکها و موسسات اعتباري مواد اوليه را از تهيه کننده يا فروشنده خريداري مي نمايند و بعد اموال را به متقاضي به فروش مي رسانند. بنابراين مواد اوليه قبل از فرآيند توليد به تملک بانک يا موسسه اعتباري در مي آيد، نه پس از اينکه اين مواد در چرخه توليد قرار گرفتند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا