0
0

پاسخ : از آنجا که در مفاد سياست‌هاي پولي و اعتباري سال 1393، براي عقود غيرمشارکتي حداکثر نرخ سود تسهلات اعطايي تعيين گرديده است؛ لذا شبکه بانکي کشور در تعيين نرخ سود تسهلات اعطايي در قالب عقود مذکور تا سقف تعيين شده مخير مي‌باشد. بديهي است اين امر بايد به نحوي انجام پذيرد که حداقل هزينه‌هاي مربوط به تأمين اصل منابع پوشش داده شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا