0
0

پاسخ : به موجب ماده (4) آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي)، مؤسسه اعتباري موظف است، قبل‌ از اعطاي هرگونه تسهيلات بانکي، با استعلام از بانک مرکزي، مانده بدهي اعم از جاري يا غيرجاري مشتريان به سيستم بانکي را براي اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي تسهيلات مدنظر قرار دهد. همچنين طبق مفاد «دستورالعمل حساب جاري» از جمله شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي و حقوقي نداشتن بدهي غيرجاري است. به منظور اطلاع از اين امر، استعلام از سامانه تسهيلات و تعهدات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ضروري مي‌باشد. شايان ذکر است، در خصوص موضوع استعلام از سامانه مذکور قبل از ايجاد تعهدات، ضروري است از اداره اطلاعات بانکي اين بانک استعلام گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا