0
0

پاسخ : از لحاظ بيمه اموال، تفاوتي ميان عقد استصناع و ساير عقود مذکور در فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، وجود ندارد. بنابر اين، در خصوص اموال موضوع عقد استصناع نيز بايد مانند ساير عقود موضوع فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، اقدام گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا