0
0

پاسخ : در متن ماده 11 آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته به صراحت بيان گرديده تا زمان تعيين تکليف بدهي محروميت هاي مذکور در اين ماده اعمال مي گردد. منظور از تعيين تکليف نيز، تسويه حساب کامل بدهي نمي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا