0
0

پاسخ : بر اساس مفاد مصوبه يکهزار و چهل و چهارمين جلسه مورخ 25/4/1384 شوراي پول و اعتبار که طي بخشنامه شماره مب/772 مورخ 27/4/1384 به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديده است، درآمد عقود اسلامي شامل سود تسهيلات و وجه التزام تأخير تأديه دين بايد در صورت محتمل بودن ورود جريان اقتصادي مرتبط با قرارداد، به درون بانک و قابليت اندازه‌گيري مبلغ درآمد موضوع قرارداد به طرق قابل اتکاء، بر مبناي روش تعهدي شناسايي گردد. ضمن آنکه روش شناسايي تعهدي درآمد مبتني بر اصل پذيرفته شده وضع هزينه‌هاي هر دوره از محل درآمدهاي همان دوره مي‌باشد. بنابراين اعمال روش تعهدي براي شناسايي درآمد ناشي از وجه التزام تأخير تأديه دين در صورت تحقق موارد مذکور، مستلزم انجام ثبت‌هاي حسابداري تعديلي در پايان سال يا مقطع تهيه صورتهاي مالي هر کدام که مقدم باشد، است. لذا در صورت وجود يک نرخ ثابت براي محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين نيز انجام ثبت‌هاي حسابداري مزبور همچنان به قوت خود باقي بوده و صرفاً انجام محاسبات مربوط را سهل‌تر مي‌نمايد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا