0
0

پاسخ : با توجه به اين بند، مشتري هر زمان که اراده نمايد، مي‌تواند حساب‌جاري خود را ببندد، ليکن طي قرارداد مربوط بايد وي تعهد نمايد که مسئوليت تمامي چک‌هاي در گردش را مي‌پذيرد. لذا در صورت ارائه چک به بانک با توجه به بسته شدن حساب، گواهي‌نامه عدم پرداخت صادر خواهد شد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا