0
0

پاسخ : از زمان (روز) افتتاح حساب سه ماه پيوسته مي‌باشد. به ماههاي کامل شمسي با توجه به حداقل مانده سپرده مذکور در ماه سود تعلق مي‌گيرد. همچنين در صورتيکه سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت پس از مدت مقرر (حداقل سه ماه) و در آخرين روز از ماههاي 31 روزه توسط سپرده‌گذار برداشت شود، سپرده مذکور در آن ماه مشمول دريافت سود مقرر مي‌گردد. بديهي است سپرده‌هاي فوق در صورتي مشمول دريافت سود مي‌گردند که از حداقل مانده مصوب شوراي پول و اعتبار (در حال حاضر پنجاه هزار ريال) نيز کمتر نباشد و هر زماني که مانده حسابي از حداقل تعيين شده کمتر شود حساب مذکور از شمول تخصيص سود خارج شده و برقراري مجدد آن مستلزم تأمين حداقل مبلغ فوق‌الذکر و استمرار آن به مدت سه ماه ديگر مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا