0
0

پاسخ : به موجب تبصره ذيل ماده 8 آيين‌نامه اجرايي تبصره (26) قانون بودجه سال 1394 کل کشور ، بانک‌ها ملزم به درج شرطي مبني بر اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين به صورت شرط ضمن عقد در «قرارداد ايفاي تعهد در سررسيد» مي‌باشند که نرخ مزبور به ميزان حداکثر نرخ سود عقود غيرمشارکتي به علاوه شش درصد تعيين شده و در صورت عدم بازپرداخت اقساط از سوي متقاضي در سررسيد مقرر، از تاريخ سررسيد اقساط تا بازپرداخت بدهي از جانب مشتري به مأخذ بدهي محاسبه و مطالبه مي‌شود. بديهي است کارمزد «قرارداد عامليت» منعقده في‌مابين بانک و فروشنده نيز مطابق با قراردادهاي مشابه قرارداد مزبور محاسبه مي‌شود. لازم به ذکر مي‌داند نرخ کارمزد موضوع ماده (10) آيين‌نامه يادشده به ميزان چهاردرصد تعيين و طي بخشنامه شماره 259112‏/94 مورخ 10‏/9‏/1394 از سوي مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شبکه بانکي‌کشور ابلاغ شده است

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا