0
0

پاسخ : ماهيت عقود غيرمشارکتي از جمله عقد مرابحه به گونه‌اي است که ‌در زمان اعطاي تسهيلات در قالب عقود مزبور، مبلغ سود تسهيلات ياد شده قابل محاسبه بوده و مشخص مي‌باشد، از اين‌رو مطالبات ناشي از سود تسهيلات مزبور در سرفصل حساب «سود دريافتني تسهيلات» قابل ثبت مي‌باشد. بر همين اساس نيز در دستورالعمل‌ حسابداري مورد بحث در راستاي شفافيت هر چه بيشتر حساب‌ها و تطبيق آنها با سيستم‌هاي اطلاعاتي مربوط به محاسبه اجزاي مطالبات (شامل اصل، سود و وجه‌التزام تأخير تأديه دين) مبلغ سود تسهيلات مزبور در سرفصل حساب اخيرالذکر ثبت گرديده است. بنابراين علي‌الاصول سرفصل حساب اخيرالذکر نشان‌دهنده مطالبات ناشي از سود تسهيلات اعطايي بوده که از جمله اقلام تشکيل‌دهنده دارايي‌هاي بانک است. ضمن آن‌که سرفصل حساب «سود دريافتي تسهيلات» نشان‌دهنده سود تحقق يافته تسهيلات بوده که در صورت شناسايي درآمد به روش تعهدي بايد فارغ از وصول و يا عدم وصول تسهيلات در مقطع شناسايي درآمد که در تسهيلات مورد بحث، سررسيد قسط و يا مقاطع تهيه صورت‌هاي مالي يعني پايان دوره مالي و يا ميان‌دوره‌اي مي‌باشد، ثبت گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا