0
0

پاسخ : با توجه به بند 1 مصوبه شماره 150042/4525 مورخ 30/6/1389 هيأت وزيران «معادل مبلغ — ميليارد ريال تسويه نشده تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي تا پايان 1388 که عامليت آن بر عهده بانک است با بدهي دولت به آن بانک تهاتر و تسويه مي شود» بديهي است تسهيلات رد ديون شده دولت همانند ساير تسهلات اعطايي بانک محسوب گرديده و بنابراين چنانچه تسهيلات مذکور توسط تسهيلات گيرنده در سررسيد بازپرداخت نگردد، مطالبات بانک تلقي گرديده و مشمول ضوابط مقرر در آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول موضوع تصويب نامه شماره 153965/ت41498هـ مورخ 3/8/1388 هيأت وزيران مي گردد. همچنين مفاد قراردادهاي منعقده بين بانک و مشتري به قوت خود باقي و نافذ بوده و از سوي طرفيت قرارداد لازم الاجرا مي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا