0
0

پاسخ : با توجه به بند 4 بخشنامه شماره نب/1943 مورخ 20/5/1369 و بخشنامه شماره نت/7527 مورخ 18/12/1378؛ چنانچه سپرده‌اي قبل از سررسيد آن از سوي سپرده‌گذار مطالبه سود، نرخ سود آن سپرده برابر با نرخ سود متناظر با مدت ماندگاري آن با کسر نيم واحد درصد مي‌باشد. همچنين ضوابط سياستي-نظارتي عموماً براي مقاطع يکساله و يا همانند سال گذشته کمتر از يک سال بوده و با ابلاغ ضوابط سياستي- نظارتي جديد و يا انقضاي مدت اعتبار آن مفاد بسته پيشين کان لم يکن تلقي مي‌شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا