0
0

پاسخ : در رابطه با نحوه اقدام و رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتي بعد از ابطال بند (6) ماده (18) دستورالعمل حساب جاري (موضوع بخشنامه شماره 59912‏/91 مورخ 8‏/3‏/1391) از سوي مرجع قضايي، لازم به ذکر است در حال حاضر رفع سوء‌اثر چک برگشتي از طريق يکي از راهکارهاي مندرج در ماده (18) دستورالعمل حساب جاري (موضوع بخشنامه شماره 109926‏‏‏‏‏/95 مورخ 9‏‏‏‏‏/4‏‏‏‏‏/1395) امکان‌پذير بوده و انقضاي مدت (7) سال از تاريخ صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت چک، به واسطه رأي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ملغي و منتفي گرديده است. از اين رو در جهت مساعدت به دارندگان چک برگشتي که موفق به رفع سوء اثر چک برگشتي خويش از طريق هيچ يک از شيوه‌هاي مورد اشاره در ماده (18) دستورالعمل ياد شده نگرديده‌اند و به منظور رفع مشکلات ناشي از باقي ماندن سابقه چک‌هاي برگشتي موردي يا مفقودي ايشان در سامانه‌هاي اطلاعاتي مربوط، بخشنامه شماره 329072‏‏‏‏‏/96 مورخ 14‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏/1396 بر اساس ماده (13) قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از سوي اين بانک ابلاغ گرديده که به موجب آن، رفع سوءاثر از چک‌هاي برگشتي که تاريخ برگشت آن‌ها پيش از تاريخ انتشار رأي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي (29‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏/1395) بوده است، کما في‌السابق، با گذشت مدت (7) سال از تاريخ صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت امکان‌پذير خواهد بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا