0
0

پاسخ : با توجه به ابقاي ماده 14 دستورالعمل حساب جاري و نيز از آنجايي که در ماده 18 دستورالعمل حساب جاري راههاي ديگر رفع سوء اثر از چکهاي بلامحل به غير از لزوم گذشت زمان هفت سال، کماکان به قوت خود باقي است؛ لذا صادرکننده چک صرفاً از طريق شيوه هاي مندرج در بندهاي (18-1) الي (18-6) ماده 18 دستورالعمل فوق‌الذکر قادر به رفع سوء اثر از چک برگشتي خواهد بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا