0
0

پاسخ : با توجه به عدم ابطال ماده 14 دستورالعمل حساب جاري؛ بانکها همچنان مکلفند حسب مفاد ماده 14 دستورالعمل اقدام نموده و از تحويل دسته چک به مشتريان (اعم از حقيقي و حقوقي) داراي سابقه چک برگشتي رفع سوئ اثر نشده، بدهي غيرجاري و يا مشمولين موضوع ماده 7 قانون صدور چک، خودداري کنند. همچنين با توجه به راي ديوان عدالت اداري شرط نداشتن چک برگشتي براي افتتاح حساب قرض الحسنه جاري بدون دسته چک، منوط به آنکه صادرکننده مشمول ماده 21 قانون صدور چک نباشد قابل استناد است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا