0
0

پاسخ : به موجب ماده (3) دستورالعمل اجرایی مذکور، «اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق می‌گردد که مفاد آن حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد». بر این اساس اسناد و اوراق تجاری که نشان‌دهنده حقیقی بودن دین و معتبر بودن متعهد دین باشد، از جمله چک، سفته و برات می‌تواند در زمره اوراق و اسناد تجاری موضوع عقد خرید دین قرار گیرد

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا