0
0

پاسخ : افتتاح حساب براي روزنامه ها، مجلات، انتشارات و غيره در صورتي امکان پذير است که شخصيت حقوقي مشخصي براي آن روزنامه يا انتشارات وجود داشته باشد در غير اينصورت حساب براي صاحب امتياز به عنوان يک شخص حقيقي گشايش مي يابد. البته صاحب امتياز اين اختيار را دارد که اجازه استفاده از حساب را به هر شخ مورد نظر خود تفويض کند. در مورد مساجد- تکايا- بقاع متبرکه و از اين گونه مصاديق، در صورتي که خود صاحب شخصيت باشند (ثبت شده باشند) حساب مختص آن شخصيت گشايش مي‌يابد، در غير اينصورت حساب به نام سازماني که بر آنها حاکميت دارد افتتاح مي گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا