0
0

پاسخ : بانک مرکزي ج.ا.ا. با رويکرد تسريع و تسهيل وصول مطالبات غيرجاري بانک‌ها و اتخاذ تمهيدات لازم براي جلوگيري از افطايش حجم مطالبات غيرجاري آنها، نسبت به اصلاح آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري نمود. بر اساس ماده (2) قانون مدني، قوانين (اعم از آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها و …) پانزده روز از زمان انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. با توجه به فراز پاياني آيين‌نامه مذکور، از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد، لذا مؤسسات اعتباري موظفند از تاريخ 7/7/1394 در مورد اشخاصي که مجموع بدهي غيرجاري آن‌ها در تمام مؤسسات اعتباري بيش از پانزده درصد مانده بدهي بوده، مشروط به اين‌که مجموع بدهي غيرجاري آن‌ها در تمام مؤسسات اعتباري کمتر از پنج ميليارد ريال نباشد احکام مقرر در بندهاي يک لغايت چهار ذيل ماده (11) آيين‌نامه را تا تسويه تمام بدهي غيرجاري اعمال نمايند. بديهي است اعمال موارد مذکور به منظور جبران فرصت از دست رفته مؤسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات/ارايه خدمات جديد و به عنوان ابزاري بازدارنده براي بدهکاران داراي بدهي غيرجاري به شبکه بانکي و جلوگيري از افزايش سطح مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري بوده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا