0
0

پاسخ : بر اساس مفاد بند 28 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، بانک مجاز است کليه وجه التزام ناشي از ديرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقه واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و کشاورزي را پس از تعيين تکليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب کامل با تاييد هيأت مديره صرفاً در سال 1390 ببخشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا