0
0

پاسخ : در پايان موضوع قرارداد مشارکت مدني و در زمان تصفيه، بانک مي‌تواند حصه خود را به صورت اقساطي به شريک واگذار نمايد؛ در اين صورت اين امر مستلزم انعقاد قرارداد ديگري در قالب عقد فروش اقساطي مي‌باشد. حال نظر به اينکه قرارداد فروش اقساطي کاملاً از قرارداد مشارکت مدني مجزا است؛ لذا تعيين نرخ سود قرارداد فروش اقساطي نيز – صرفنظر از زمان انعقاد قرارداد مشارکت مدني براي دوره احداث – بايد با توجه به سياست‌هاي پولي و اعتباري حاکم در زمان انعقاد عقد فروش اقساطي انجام پذيرد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا