0
0

پاسخ : ماده (28) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر نموده « به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تأیید هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسیدشده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یکبار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل با تأیید هیأت مدیره بخشیده شود…» همچنين ماده (14) سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390، بانکها و موسسات اعتباري را در صورت تصويب هيأت مديره خود مجاز به بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين مشتريان، حداکثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار نموده است. همچنين به موجب تبصره (2) ماده (15) سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390، سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به اشخاص حقوقي تا 60 درصد بالاترين ميزان فروش هر دوره مندرج در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده در طول سه سال گذشته تعيين شده است. بديهي است بانک با تکيه بر يافته‌هاي حاصل از اعتبارسنجي مشتري در مورد اعطاء يا عدم اعطاي تسهيلات به وي تصميم‌گيري خواهد نمود. لذا موارد فوق‌الاشاره در حيطه اختيارات هيأت مديره بانکها قرار داشته تا در چارچوب مقررات موجود نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا