0
0

پاسخ :  به موجب بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/1374 مديريت نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري: تهيه و توليد و ضبط آثار صوتي در کد 221 بخش صنعت قسمت عنوان انتشار کتاب، بروشور ، کتب موسيقي و ساير نشريات و شامل انتشار کتاب، کتاب درسي، اطلس و نقشه، بروشور ، جزوه آثار موسيقي و ساير نشريات مي‌باشد. همچنين توليد مواد اصلي توسط مولفين ، موسيقيدان‌ها ، مهندسين ، آرشيتکت‌ها و سايرين در صنعت مناسب با فعاليت‌هاي مهندسي يا فني آن‌ها طبقه‌بندي مي‌گردد.تکثير صفحه و انواع نوارهاي صوتي، ويديويي و کامپيوتري از نسخه اصلي ، کمپاکت ديسک، ديسک‌هاي سخت‌، تکثير نرم‌افزارهاي غيرسفارشي و نسخه‌برداري از فيلم‌ها همگي مشمول بخش صنعت بوده و در بخشنامه مذکور با کد 223 طبقه بندي گرديده‌است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا