0
0

پاسخ : در رابطه با شرکتهاي تعاوني نيز چنانچه فعاليت‌هاي آنها مشابه فعاليت اتحاديه‌هاي خريد تعاوني و تعاوني‌هاي مصرف مشتمل بر بازفروشي (فروش بدون تغيير شکل) کالاهاي نو و کارکرده به خرده‌فروشان، مصرف‌کنندگان صنعتي، تجاري، عموم مردم، مغازه‌ها و … باشد، در بخش بازرگاني و کسب و کار (شامل عمده‌فروشي و خرده‌فروشي) طبقه‌بندي مي‌گردند. بديهي است که نرخ سود تسهيلات اعطايي مربوطه نيز مشمول نرخ سود همين بخش مي‌باشد. همچنين اضافه مي‌نمايد که مفاد تبصره 2 ماده 23 آئين‌نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1382 کل کشور (تصويب‌نامه شماره 13158/ت28527هـ مورخ 24/3/1382) به شرح ذيل نيز، طبقه‌بندي فوق‌الذکر را مورد تاکيد قرار داده است.

“تبصره 2- نرخ سود و کارمزد تسهيلات سرمايه در گردش براي واحدها و تشکلهاي اتحاديه‌ها و تعاونيهاي توليدي (متناسب با فعاليت براساس طبقه‌بندي فعاليتهاي اقتصادي ISIC) که فقط براي مصرف خود اقدام به واردات نهاده‌ها مي‌کنند نرخ بخش کشاورزي و براي واحدهاي توليدي نهاده جهت مصرف واحدهاي توليدي مذکور در اين ماده نرخ بخش صنعت و براي ساير واردکنندگان نرخ بخش خدمات اعمال مي‌گردد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا