0
0

پاسخ : به موجب بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/1374 اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري درخصوص طبقه‌بندي فعاليتهاي اقتصادي، ”ساختمانهاي مرتبط با بخش خدمات“ مشمول بخش خدمات مي‌باشد که در بخشنامه فوق‌الاشاره با کد 940 منظور شده است، بر اين اساس از آنجا که آموزش عالي از زمره فعاليت‌هاي بخش خدمات مي‌باشد، لذا ساخت خوابگاههاي دانشجويي نيز مشمول همان کد 940 مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا