0
0

پاسخ : براساس طبقه‌بندي استاندارد بين‌المللي، کليه رشته فعاليتهاي اقتصادي ISIC که طي بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/1374 ابلاغ گرديده است کليه فعاليتهاي مربوط به تحقيق و توسعه تحت کد 73، مشاوره مربوط به نرم‌افزار و عرضه نرم‌افزار تحت کد 722، کليه فعاليتهاي مهندسي و مشاوره‌ فني در امور مربوط تحت کد 742، تجزيه و تحليل و آزمايش فني نيز تحت کد 742، انواع آموزشهاي عمومي و خصوصي از طريق موسسات مختلف تحت کد 80، فعاليتهاي خدمات در زمينه عمده فروشي و خرده‌فروشي، انبار کردن و انبارداري تحت کد 749، فعاليتهاي مربوط به نمايش و عرضه کالا از طريق نمايشگاهها نيز تحت کد 749 و تحقيق در امور بازار تحت کد 741، کلا” در بخش خدمات طبقه‌بندي مي‌شوند. اگر فعاليت شرکت مستقيما” توليد انواع پوست خام (تحت کد 151)، يا ساخت پوشاک چرمي (تحت کد 181)، دباغي يا پرداخت پوست خزدار يا پوستهاي مودار (تحت کد 182) باشد در بخش صنعت طبقه‌بندي مي‌شوند، در حالي که به نظر مي‌رسد فعاليت شرکت مزبور بيشتر جنبه تحقيقاتي و پژوهشي و بازاريابي دارد که بدين لحاظ در بخش خدمات طبقه‌بندي مي‌شود. بديهي است که نرخ سود تسهيلات اعطايي به ان شرکت نيز بايد تابع نرخ بخش خدمات باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا