0
0

پاسخ : با توجه به بخشنامه شماره 1114/35 مورخ 25/7/1374 اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري در مورد طبقه‌بندي فعاليتهاي اقتصادي، اساسا” فعاليت شرکتها و اتحاديه‌هاي تعاوني که در امر تهيه و توزيع نهاده‌هاي کشاورزي مشغول به کار هستند به لحاظ ماهيتي،‌ در بخش بازرگاني و کسب و کار (حسب مورد کد 51 يا 52 بخشنامه فوق‌الاشاره) طبقه‌بندي مي‌گردد و بديهي است که نرخ سود تسهيلات اعطايي نيز تابع نرخ همين بخش مي‌باشد. اما در عين حال تبصره 2 ماده 23 فصل چهارم تصويب‌نامه شماره 13158/ت 28527 هـ مورخ 24/3/1382 هيات محترم وزيران در رابطه با نرخ سود تسهيلات اعطايي به شرکتهاي موصوف، استثنائاتي را به شرح ذيل در نظر گرفته است: ”نرخ سود و کارمزد تسهيلات سرمايه در گردش براي واحدها و يا تشکلهاي اتحاديه‌ها و تعاونيهاي توليدي (متناسب با فعاليت براساس طبقه‌بندي فعاليتهاي اقتصادي ISIC) که فقط براي مصرف خود اقدام به واردات نهاده‌ مي‌کنند نرخ بخش کشاورزي و براي واحدهاي توليد نهاده‌ جهت مصرف واحدهاي توليدي مذکور در اين ماده نرخ بخش صنعت و براي ساير واردکنندگان نرخ بخش خدمات اعمال مي‌‌گردد“

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا